Мислим се за по-добри от другите, единствено и само защото проблемите ни са различни!

Бойка Николас /писател/

Всички ние без изключение търсим чуждото одобрение, когато нямаме нашето собствено…

Бойка Николас /писател/